Nowoczesna platforma do odczytywania danych z papierowych i elektronicznych dokumentów oraz ich inteligentnego obiegu

}

oszczędność czasu

w zakresie wprowadzania i obsługi dokumentów

zmniejszenie kosztów

związanych z wprowadzaniem dokumentów

elektroniczne archiwum

dokumentów dla biura i jego klientów

zwiększenie efektywności

pracy pracowników

usprawnienie

procesów biznesowych

innowacyjne podejście

do pracy z dokumentami

Poznaj Pakiety SaldeoSMART dopasowane do Twojej firmy

Odczytywanie dokumentów

Najskuteczniejszy system do odczytywania danych z papierowych i elektronicznych dokumentów (faktur, wyciągów bankowych, innych typów) zintegrowany z programami księgowymi i systemami klasy ERP.

Obieg dokumentów

Inteligenty system do elektronicznego obiegu dokumentów księgowych w firmie. Wyposażony w mechanizm odczytu (OCR) oraz elastyczny moduł nadawania uprawnień.

Fakturowanie

Prosty i intuicyjny program do fakturowania wyposażony w zaawansowaną wyszukiwarkę i narzędzia do kontroli należności.

Panel Pracownika

Narzędzie niezbędne w każdej firmie, która wypłaca zaliczki dla pracowników. Umożliwia zarządzanie i rozliczanie zaliczek i dokonanych wydatków.

Wdrożenie SaldeoSMART Odczytywanie Dokumentów to trzy kroki do wygody i oszczędności w Twojej firmie

Przekaż dokumenty do rozpoznania w SaldeoSMART

Dokumenty możesz przekazać bezpośrednio ze skanera, przesłać mailem lub dodawać ręcznie do aplikacji. SaldeoSMART automatycznie odczyta właściwe dane potrzebne do księgowania.

Zweryfikuj i zatwierdź otrzymane wyniki

Już w SaldeoSMART możesz dokonać wstępnej dekretacji, poprzez nadanie dokumentom kategorii, opisu zdarzenia lub przydzielenie do rejestru (dziennika).

Zaimportuj dokumenty do programu księgowego/ERP

Import działa zgodnie ze standardowymi mechanizmami producenta programu, tak by wczytywanie dokumentów pozwalało na ich właściwe księgowanie.

SaldeoSMART pakiet Odczytywanie Dokumentów

Rozpoznawanie i eksport

N
ogranicza koszty związane z przetwarzaniem dokumentów
N
oszczędza czas, który wcześniej zajmowało ręczne wprowadzanie danych do programu księgowego
N
wszystkie dokumenty są dostępne w formie elektronicznej
N
zwiększa efektywność pracy pracowników
N
pozwala obsłużyć więcej dokumentów w tym samym czasie
N
umożliwia szybkie wyszukanie potrzebnego dokumentu
N
faktur VAT i rachunków w języku polskim
N
faktur w języku angielskim, niemieckim i włoskim
N
faktur w różnych walutach (wraz z pobieraniem kursu z NBP)
N
faktur jedno- i wielostronicowych
N
faktur niezależnie od ich szablonu graficznego czy rozmiaru (faktury paliwowe, autostrady)
N
wyciągów  bankowych

Pakiet SaldeoSMART Obieg Dokumentów to rozszerzenie Pakietu Odczytywanie Dokumentów o opcję konfiguracji indywidualnego obiegu

Korzyści

aplikacja dostosowana do pracy dla jednej firmy, jak i przedsiębiorstw wielooddziałowych i grup kapitałowych,

dla każdej firmy można tworzyć dowolną ilość obiegów dokumentów,

każdy dokument ma swój typ i jest przypisany do określonego obiegu,

każdy pracownik posiada zestaw uprawnień do wprowadzania i modyfikacji informacji w systemie,

elastyczna konfiguracja pracy nad dokumentami.

Możliwości

określenie etapów obiegu dokumentu w zależności od jego typu (w ramach dostępnych typów aplikacji SaldeoSMART),

konfigurowanie innych typów dokumentów (w ramach typów SaldeoSMART),

tworzenie grup użytkowników i przydzielenie uprawnień dla użytkowników do wyznaczonych etapów,

przekazanie dokumentu do osoby odpowiedzialnej za dany etap,

opisywanie dokumentów w ramach każdego etapu (dane podstawowe, kategorie, wymiary),

logowanie zmian na dokumentach.

Uruchomienie

1. Spotkanie analityczne z pracownikami firmy – ustalenie ścieżki dla dokumentów w obiegu

2. Przygotowanie raportu podsumowującego spotkanie analityczne

3. Konfiguracja Obiegu Dokumentów dla firmy na podstawie analizy i raportu

4. Uruchomienie Obiegu Dokumentów dla firmy i jej pracowników

Pakiet SaldeoSMART Fakturowanie i Fakturowanie PLUS umożliwiają wystawianie faktur lub rachunków

Program do wystawiania faktur

W SaldeoSMART masz możliwość wystawiania wielu rodzajów faktur VAT i dla nie-vatowców (zaliczek, korekt, faktur cyklicznych) i wysłania ich mailem bezpośrednio do kontrahenta. Można także wysyłać przypomnienia o płatności za faktury i wezwania do zapłaty.
Dodatkowo w Pakiecie Fakturowanie PLUS jest dostępna opcja eksportu wystawionych faktur do programu ksiegowego Firmy.

Elektroniczne archiwum dokumentów

Załączanie skanów dokumentów księgowych pozwala stworzyć bazę dokumentów. Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu i są dostępne 24h/ dobę. Bezpieczeństwo i poufność danych zapewnia szyfr SSL, co sprawia, że elektroniczne archiwum dokumentów jest najlepszym miejscem dla danych.
Dodatkowo w Pakiecie Fakturowanie PLUS jest wydzielone archiwum dokumentów kadrowych z opcja tworzenia listy pracowników Firmy.

Bieżący bilans zysków i strat

System, w oparciu o faktury sprzedażowe i kosztowe, na bieżąco prezentuje szacunkowy wynik Twojej firmy w danym miesiącu. Dzięki temu, w każdym momencie miesiąca masz wgląd w zyskowność firmy.

Kontrola rozliczeń z kontrahentami

Dzięki liście niezapłaconych faktur od razu wiadomo, który kontrahent jeszcze nie zapłacił faktury. Jest także możliwość kontroli płatności dodawanych do archiwum faktur kosztowych.

Dzięki wdrożeniu SaldeoSMART firma może zredukować koszt wprowadzania dokumentów nawet do 50%.

Odczytywanie faktur w SaldeoSMART pozwala na rozpoznanie 500 faktur na godzinę. Wykorzystanie nowoczesnej technologii sprawia, że praca działu księgowego staje się bardziej efektywna. Przy podejściu tradycyjnym wprowadzenie miesięcznie 1000 faktur to w tradycyjnym (ręcznym) modelu zajmuje ok. 3 dni pracy. Przy wykorzystaniu SaldeoSMART na tą samą ilość faktur potrzeba ok. 7 h.

Pakiet SaldeoSMART Panel Pracownika to sprawne rozliczanie zaliczek pracowniczych dla Klientów Twojego biura

W ramach Panelu Pracownika masz dostęp do funkcji:

  • wprowadzanie zaliczek i wydatków przez pracowników,
  • mechanizm akceptacji przełożonego,
  • generowanie elektronicznych rozliczeń,
  • kontrolowanie bieżących sald rozliczeń z pracownikami.

Korzyści:

  • proste i szybkie zarządzanie wydawanymi zaliczkami,
  • dokładna kontrola stanu wykorzystania zaliczek wydanych pracownikom,
  • proste i intuicyjne narzędzie dla każdego pracownika Twojej firmy.

Panel Pracownika pozwala na wprowadzanie i kontrolę zaliczek pracowniczych w firmie czyli sprawne zarządzanie zaliczkami wydawanymi Pracownikom oraz przypisywanie do nich wydatków.

SaldeoSMART

Platforma dla biur rachunkowych z programem do odczytywania papierowych i elektronicznych faktur oraz komunikacji z klientem.

Wybierz już dziś Pakiet SaldeoSMART odpowiedni dla Twojej firmy

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta instalacji, wdrożenia lub wsparcia – skontaktuj się z nami telefonicznie lub używając poniższego formularza kontaktowego.

Maciej

Maciej

CEO

+48 501 295 756

Beata

Beata

Specjalista ds. SaldeoSMART

+48 504 712 313

Skontaktuj się z nami