Nowoczesna platforma do odczytywania danych z dokumentów oraz sprawnej komunikacji między biurem rachunkowym a jego klientami

oszczędność czasu

poprzez automatyzację i zrównoleglenie pracy

zmniejszenie kosztów

związanych z wprowadzaniem dokumentów

nowoczesne narzędzia

stworzone specjalnie na potrzeby rynku biur
}

ograniczenie pracy

na etapie wprowadzania dokumentów i obsługi klienta

elektroniczne archiwum

dokumentów dla biura i jego klientów

podniesienie komfortu

pracy i jakości obsługi klienta

odpowiedź

na rosnącą konkurencję ze strony innych biur
v

usprawnienie komunikacji

między księgowymi i klientami

Poznaj Pakiety dopasowane do potrzeb biura  rachunkowego

Odczytywanie dokumentów

Najskuteczniejszy system do odczytywania danych z papierowych i elektronicznych dokumentów (faktur, wyciągów bankowych, innych typów) zintegrowany z programami księgowymi i systemami klasy ERP.

Komunikacja z Klientem

Platforma do komunikacji biura rachunkowego i jego klientów, usprawniająca wymianę informacji – przesyłanie rozliczeń księgowych oraz przekazywanie dokumentów firmy. Zawiera program do wystawiania faktur online dla klientów biura.

Obieg dokumentów

Inteligenty system do elektronicznego obiegu dokumentów księgowych między biurem rachunkowym a firmą. Wyposażony w mechanizm odczytu (OCR) oraz elastyczny moduł nadawania uprawnień

Panel Pracownika

Narzędzie niezbędne w każdej firmie, która wypłaca zaliczki dla pracowników. Umożliwia zarządzanie i rozliczanie zaliczek i dokonanych wydatków.

NOWOŚĆ Zarządzanie Biurem

Narzędzie do usprawnienia organizacji pracy biura i delegowania zadań do pracowników. Pomaga zwiększyć efektywność pracy poprzez uporządkowanie procesów na wielu poziomach.

Wdrożenie SaldeoSMART Odczytywanie Dokumentów to trzy kroki do wygody i oszczędności w Twojej firmie

Przekaż dokumenty do rozpoznania w SaldeoSMART

Dokumenty możesz przekazać bezpośrednio ze skanera, przesłać mailem lub dodawać ręcznie do aplikacji. SaldeoSMART automatycznie odczyta właściwe dane potrzebne do księgowania.

Zweryfikuj i zatwierdź otrzymane wyniki

Już w SaldeoSMART możesz dokonać wstępnej dekretacji, poprzez nadanie dokumentom kategorii, opisu zdarzenia lub przydzielenie do rejestru (dziennika).

Zaimportuj dokumenty do programu księgowego/ERP

Import działa zgodnie ze standardowymi mechanizmami producenta programu, tak by wczytywanie dokumentów pozwalało na ich właściwe księgowanie.

SaldeoSMART pakiet Odczytywanie Dokumentów

Rozpoznawanie i eksport

N
ogranicza koszty związane z przetwarzaniem dokumentów
N
oszczędza czas, który wcześniej zajmowało ręczne wprowadzanie danych do programu księgowego
N
wszystkie dokumenty są dostępne w formie elektronicznej
N
zwiększa efektywność pracy pracowników
N
pozwala obsłużyć więcej dokumentów w tym samym czasie
N
umożliwia szybkie wyszukanie potrzebnego dokumentu
N
faktur VAT i rachunków w języku polskim
N
faktur w języku angielskim, niemieckim i włoskim
N
faktur w różnych walutach (wraz z pobieraniem kursu z NBP)
N
faktur jedno- i wielostronicowych
N
faktur niezależnie od ich szablonu graficznego czy rozmiaru (faktury paliwowe, autostrady)
N
wyciągów  bankowych

Pakiet SaldeoSMART Obieg Dokumentów to rozszerzenie Pakietu Odczytywanie Dokumentów o opcję konfiguracji indywidualnego obiegu

Korzyści

dla każdej firmy można tworzyć dowolną ilość obiegów dokumentów,

każdy dokument ma swój typ i jest przypisany do określonego obiegu,

każdy pracownik posiada zestaw uprawnień do wprowadzania i modyfikacji informacji w systemie,

elastyczna konfiguracja pracy nad dokumentami.

Możliwości

określenie etapów obiegu dokumentu w zależności od jego typu (w ramach dostępnych typów aplikacji SaldeoSMART),

konfigurowanie innych typów dokumentów (w ramach typów SaldeoSMART),

tworzenie grup użytkowników i przydzielenie uprawnień dla użytkowników do wyznaczonych etapów,

przekazanie dokumentu do osoby odpowiedzialnej za dany etap,

opisywanie dokumentów w ramach każdego etapu (dane podstawowe, kategorie, wymiary),

logowanie zmian na dokumentach.

Uruchomienie

1. Spotkanie analityczne z pracownikami biura i firmy – ustalenie ścieżki dla dokumentów w obiegu

2. Przygotowanie raportu podsumowującego spotkanie analityczne

3. Konfiguracja Obiegu Dokumentów dla biura i firmy na podstawie analizy i raportu

4. Uruchomienie Obiegu Dokumentów dla biura rachunkowego i firmy

Pakiet SaldeoSMART Komunikacja z Klientem to platforma do komunikacji biura rachunkowego i jego klientów

Komunikacja z Klientem umożliwia:

 • sprawne przesyłanie rozliczeń księgowych do klientów biura,
 • import faktur sprzedaży wystawianych w aplikacji do programu księgowego biura,
 • tworzenie elektronicznego archiwum dokumentów,
 • tworzenie bazy dokumentów kadrowych.

Komunikacja z Klientem pozwala Klientowi biura:

 • wystawiać faktury sprzedaży (VAT, korekty, zaliczki, faktury cykliczne),
 • kontrolować należności od kontrahentów oraz własne płatności za dokumenty kosztowe,
 • kontrolować płatności za podatki i ZUS
 • tworzyć archiwum dokumentów kosztowych i kadrowych.

Komunikacja z Klientem w ofercie biura rachunkowego pozwala na stały dostęp do elektronicznego archiwum dokumentów oraz historii rozliczeń księgowych w jednym miejscu przez 24h/ dobę.

Pakiet SaldeoSMART Panel Pracownika to sprawne rozliczanie zaliczek pracowniczych dla Klientów Twojego biura

W ramach Panelu Pracownika masz dostęp do funkcji:

 • wprowadzanie zaliczek i wydatków przez pracowników,
 • mechanizm akceptacji przełożonego,
 • generowanie elektronicznych rozliczeń,
 • kontrolowanie bieżących sald rozliczeń z pracownikami.

Korzyści:

 • proste i szybkie zarządzanie wydawanymi zaliczkami,
 • dokładna kontrola stanu wykorzystania zaliczek wydanych pracownikom,
 • proste i intuicyjne narzędzie dla każdego pracownika Twojej firmy.

Panel Pracownika pozwala na wprowadzanie i kontrolę zaliczek pracowniczych w firmie czyli sprawne zarządzanie zaliczkami wydawanymi Pracownikom oraz przypisywanie do nich wydatków.

Pakiet SaldeoSMART Zarządzanie Biurem to informacje dotyczące pracy biura oraz wygodna i sprawna komunikacja biuro – klient w jednym miejscu

N

system monitorujący wykonywanie zadań

N

informacje dotyczące zarządzania biurem bez konieczności logowania się do różnych systemów

N

zgłaszanie pytań i problemów bezpośrednio przez SaldeoSMART

N

brak zagubionych maili i braku odpowiedzi

N

monitoring czasu realizacji zadań umożliwiający weryfikację efektywności pracy z poszczególnym Klientem

SaldeoSMART dla Firm

Aplikacja, która łączy inteligentny obieg dokumentów z programem do automatycznego odczytywania danych z faktur.

Wybierz już dziś Pakiet SaldeoSMART odpowiedni dla Twojego biura rachunkowego

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta instalacji, wdrożenia lub wsparcia – skontaktuj się z nami telefonicznie lub używając poniższego formularza kontaktowego.

Maciej

Maciej

CEO

+48 501 295 756

Beata

Beata

Specjalista ds. SaldeoSMART

+48 504 712 313

Skontaktuj się z nami